Przykładowy komunikat
#logo

Formularz zgłoszeniowy

Niniejszy formularz został przygotowany do przesyłania prac konkursowych w rywalizacji RobotStudio Challenge. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie 26.03-31.10.2018.

Do zgłoszenia należy załączyć:

Regulamin konkursu w języku polskim oraz angielskim dostępny jest tutaj

Dane uczestnika

/ /

Adres kontaktowy

-

Dodatkowe informacje

Wybierz
Spotkanie na uczelni
Targi pracy
Ulotka/plakat
Reklama w prasie studenckiej
Facebook
Portal branżowy
Portal studencki
Inne

Pliki konkursowe

Oświadczenia